Dien je asbest van je woning of bedrijf te laten verwijderen?

7 oktober 2020
 Categorieën: Bouw & aannemers, Blog


Over het al dan niet verplicht laten verwijderen van asbest bestaat een hoop onduidelijk. Wanneer ben je als eigenaar van een particuliere woning of als bedrijfseigenaar verplicht om asbest te laten verwijderen? En mag je asbest zelf weghalen of moet dit door een gecertificeerd verwijderingsbedrijf gebeuren? In dit artikel lees je alles over het asbestverwijdering geregeld is en wat hierbij wel en niet verplicht is voor particulieren en bedrijven.

Asbest in het dak van je woning: wat moet er gebeuren?

Wanneer er in je woningdak asbest aanwezig is, hoeft dit niet altijd verplicht weggehaald te worden. Als het betreffende asbest niet in contact staat met de omgeving of buitenlucht en dus goed in de dakconstructie is verwerkt, ben je als eigenaar zelf verantwoordelijk en hoeft het materiaal niet weggehaald te worden. Asbest laten verwijderen uit je woning is wel wettelijk verplicht als het asbestmateriaal loszit, beschadigd is en in contact staat met de directe omgeving. Betreft het hierbij een beperkt oppervlakte van minder dan 35 m2, dan mag je de asbestresten zelf weg halen. Hiervan moet je wel melding bij de gemeente maken, waarna je een speciale afvalzak kunt regelen om de resten asbest in te stoppen. Ook moet er bij het weghalen van het materiaal speciale beschermende kleding worden gedragen. Mocht het op te ruimen asbestoppervlakte meer dan 35 m2 bedragen of gevaarlijk los zitten dan wel beschadigd zijn, dan moet je een asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Deze stelt dan een asbestsaneringsrapport op en zorgt op basis daarvan voor het weghalen van de gevaarlijke stoffen. Ook in dat geval wordt er melding gemaakt bij de gemeente.

Wanneer er asbest in bedrijfsdaken of de daken van stallen zit

Het gebruik van asbest in bouwmateriaal is 'pas' in 1994 officieel verboden. Veel bedrijven, winkelpanden, fabrieken en agrarische stallen zijn voor die tijd gebouwd en bevatten dan ook vaak asbestplaten. Meestal zit het asbest in golfdakplaten of dakpannen. Wil je het dak vernieuwen, dan ben je verplicht dit via een erkend asbestverwijderingsbedrijf te regelen. Dit bedrijf stelt eerst een inventarisatierapport op en doet daarna een sloopmelding bij de gemeente.

Voordat het asbest laten verwijderen uitgevoerd wordt, moet je ervoor zorgen dat de betreffende plek goed bereikbaar is, veilig is en het dak schoongemaakt is. Ook moet er genoeg ruimte rond het pand zijn om de asbestcontainers, waar het afvalmateriaal in wordt gedaan, te kunnen plaatsen. Zo kunnen de asbestspecialisten goed hun werk verrichten. Na de uitvoering van de klus krijg je als bedrijfseigenaar een asbestrapport overlegd als bewijs dat de asbest is weggehaald. Daarna kun je een nieuw dak op je stal of bedrijfspand laten plaatsen.


Delen